Algemene informatie

Sharety, wie zijn wij en waar staan wij voor?

Stichting Sharety is een stichting opgericht door ouders die eind jaren tachtig één of meer kinderen uit Sri Lanka hebben geadopteerd. Geconfronteerd met veel armoede en bewogen geraakt door de bezoeken hebben zij besloten ook hulp te gaan verlenen aan de “achterblijvers”.

Sharety zoekt het zoveel mogelijk in kleinschalige en praktische projecten dicht bij de mensen. Daarmee willen we iedereen helpen en ondersteunen op Sri Lanka.

Er wordt gewerkt vanuit een christelijke achtergrond en levensovertuiging en Sharety gebruikt de bijbel als grondslag en ziet de verspreiding van het evangelie als een onlosmakelijk onderdeel van de hulpverlening.

DSC_2706_Small.JPG

Hoe werkt Sharety?

Sharety heeft een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers die regelmatig op eigen kosten naar Sri Lanka reizen om de projecten te bezoeken en te controleren. Doel hiervan is het maken van afspraken over de voortgang, het ontwikkelen van nieuwe projecten en het bemoedigen van de mensen.

In Sri Lanka wordt samengewerkt met lokale christelijke organisaties of plaatselijke voorgangers. De contacten zijn direct en persoonlijk waardoor er een goede verantwoording mogelijk is.

Werving van sponsorgelden is een taak en verantwoordelijkheid van het bestuur in Nederland.

Sharety helpt…

in het bijzonder kinderen. Dit betekent dat:

 • een aantal kinderen die in kindertehuizen wonen wordt ondersteund door sponsors in Nederland.
 • wij kindertehuizen helpen bij kleine verbouwingen.
 • wij onderwijs bevorderen door het bouwen van kleine schooltjes en deze ondersteunen met salarissen voor de onderwijzers, met aankoop van materialen en met het verstrekken van maaltijden aan de leerlingen.

PICT0369_Small.JPG

Sharety ondersteunt…

individuele burgers door het verschaffen van een renteloze lening, waarmee zij een bedrijfje kunnen opstarten om in hun eigen onderhoud te kunnen gaan voorzien. Ook aan instellingen, zoals een christelijke boekwinkel worden leningen verstrekt om de omzetmogelijkheden te vergroten.

Dit alles heeft tot doel de mensen in staat te stellen zelf in hun levensonderhoud te voorzien en niet langer afhankelijk te zijn of te blijven van omstandigheden of derden.

Sharety geeft…

hulp in noodsituaties. Aanvragen daarvoor komen meestal binnen via lokale voorgangers. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de realisering. Zo is er hulp verstrekt na de tsunami, bij overstromingen en bij grote droogte. Ook het maken van waterputten en toiletten vallen hieronder.

Beleidsplan 2014 - 2017

Stichting Sharety heeft een beleidsplan opgesteld voor de komende vier jaar. In de dit plan kunt u o.a. lezen over onze doelen en de realisatie hiervan, financien, organisatie etc. 

Wat kunt u doen?

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 6 personen, te weten:

 • Y. Oosterhoff te Almere
  voorzitter
 • J. van Eeuwijk te Nieuw-Lekkerland
  secretaris
 • C. van den Ende-Vermaat te Amsterdam
  algemeen bestuurslid
 • A. C. Oosterhoff-Holtes te Almere
  algemeen bestuurslid
 • J. van Eeuwijk-van der Aa te Nieuw-Lekkerland
  algemeen bestuurslid
 • U.S.C. Maasbach-Mohansingh te Krimpen a/d IJssel
  penningmeester

Beloningenbeleid

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden maar kunnen desgewenst aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding van € 1.200,00 per persoon per jaar.

De reizen die de bestuursleden maken naar Sri Lanka komen voor hun eigen rekening.
 

Doelstelling

 • het helpen verminderen van de materiële en geestelijk nood van de bevolking van Sri Lanka, in het bijzonder van de minst-bedeelde groepen, zonder onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht;
 • bovenstaande wordt gerealiseerd in overleg met de lokale vertegenwoordigers van geestverwante groepen.
   

Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording

Zie hiervoor onder Actueel

 Sri Lanka

map-sri-lanka2.gif